Етикети и опаковки Печатна реклама Лого дизайн, корпоративна идентичност уеб дизайн

Eтикети опаковки

Щандът в съвременния магазин не е изложбена конструкция и затова всички, които говорят за етикети или опаковки с естетически категории, изместват фокуса в посока, можеща да бъде и много грешна. Когато аз разработвам опаковка (съответно етикет) осмислям основно функционалните й прояви като:

Етикет
  • важен комуникационен носител и модерен инструмент за повишаване на продажбите;
  • елемент от криетивната концепция на марката, който въплащава нейните емоционални и рационални свойства, разграничавайки я категорично от конкурентните продукти;
  • синтез на маркетингови свойства и оригинални творчески идеи, гарантиращ лансирането (релансирането) на продукт, стоящ убедително и стабилно на пазара.
Етикети
Опаковки

При липсата на продавач в супермаркета, в продавач се превръща самата стока и нейните опаковка или етикет. Вероятно тук трябва да напомним, че от 30% до 70% от покупките, които правим не са предварително планирани. Нещо повече - въпреки рационалната ни нагласа като потребители до 80% от решенията за покупка са емоционални и спонтанни, а всеки продукт “разполага” само с 10 секунди за да привлече внимание, предизвика интерес и в крайна сметка ни убеди, че си струва парите. Това число предопределя, в най-голямя степен, структурата на дизайн процеса в моята работа.

Печатна реклама

Американците обикновено обвързват "print " с "media" и нещата са ясни. Ние понеже разбираме повече от реклама - отбелязвам с лека тъга и повече ирония - казваме "печатна реклама" и се почва едно изброяване . . . И понеже и аз живея в България то тук ще включа: визитки, бланки, папки, пликове, покани, картички, каталози, брошури, дипляни, листовки, постери, календари, рекламни карета в печатни медии и т.н.

Ще бъда кратък - ако става въпрос за изброеното по горе - правя дизайн и организирам изработването на всяко едно от списъка и - без да се шегувам - рекламни материали, които липсват в него.

Печатна реклама
Постер Постер

По важно е, че в рамките на дизайн-процеса, винаги поставям на първо място онова, което обикновено наричаме "корпоративна идентичност" и работя в тясно сътрудничество с хората от фирмата - клиент, които отговарят за маркетинга или управлението на конкретен бранд.

Лого дизайн. Графичен фирмен стил

Корпоративен стил

Първо впечатление - известно е - трудно се прави втори път, а веднъж създадено, положително, както обикновено желаем, отговорността е дори по-голяма. Ето защо "corporate identity", думички, които все още търсят своя точен превод на български, се нареди сред най-важните днес рекламни, маркетингови и брандинг инструменти.

Ще посоча по-долу, без претенция за изчерпателност, елементите от фирмения стил, предмет на графичния дизайн:

  • Лого
  • Фирмени цветове
  • Фирмен шрифт
  • Дизайн на всички стилообразуващи елементи - в бизнес документацията, в рекламата, POS материали и сувенири
Логотипи

Сред изброеното първо по ред неслучайно е логото (запазен знак, логотип, емблема, wordmark и т.н.). Графичен знак, концентриращ и демонстриращ всичко, което една фирма, проект или събитие е - философия, принципи, цели. Доброто лого е силно забележимо, лесно се запаметява и разпознава и разбира се - уникално. Както при всички "простички" неща постигането му е достатъчно сложна, и за мен остава най-предизвикателната и интересна, творческа задача. Успешното й решение е в основата на всичко, което по-късно еволюира в завършен графичен фирмен стил.

Уеб дизайн и CMS

уеб дизайн уеб дизайн уеб дизайн уеб дизайн уеб дизайн уеб дизайн

След като по различно време, през различни интервали участвах в проекти, ръководени от хора за които графичен дизайн си оставаше нещо крайно неясно, а думичката пропорция - абсолютна мистерия, бях силно разколебан. Имаше обаче и добри чужди примери, които ме мотивираха. Днес, с виртуалната група ПРАГ търся предизвикателства, които водят в правилната посока - развитието на технологиите за изграждане на интернет страница дават необходимото ми пространство. Интернет се развива и освен добавяне на съдържание и функции, ни предоставя възможност те да бъдат организирани визуално - по желания от нас начин. Различните гледни точки, правят трудно извеждането на дефиниция за WEB 2.0, но част

от основните му характеристики са:

  • ползването на технологии, позволяващи по-богат потребителски интерфейс;
  • инкорпориране на инструменти, характерни за социалните мрежи;
  • споделяне на информация, използвайки различни WEB услуги

За мен като дизайнер, най-важни са възможността за диференциране на информацията и логиката на нейното визуализиране, както и ползването на отговарящи на стандартите HTML и CSS.

Портфолио - реклама и дизайн. И още...

Остават елементи от моята дейност - една част, важни и значими за мен самия, и друга, сякаш по-интересна за моите клиенти. Първата включва шрифта и колорита - шрифтът остава значимо предизвикателство за всеки графичен дизайнер - в България подобен интерес, дори и сред колегите, е по-скоро изключение. А когато говоря за колорит имам предвид качествата, характера и символиката на цвета, както и прецизната работа при различни технологии на печат и визуализация на екран.

Шрифт

Втората част обединява - за да съм кратък, ще изброя - брандиране на автомобили /така се нарича в България/, проекти за широкоформатен цифров печат, табели, различни рекламни продукти и сувенири, изложбени конструкции...