Дизайн на опаковка за котешка храна. Първо логото.

или как един етикет за консерва се превърна в опаковка от полипропилен

Дизайнът на опаковка обикновено е краен резултат на някакво достатъчно конкретно задание. При този проект не е съвсем така. И честно - бях го забравил, затова силно се изненадах когато при едно ровене в едни шкафове открих една папка с доста прилични тестови разпечатки на... серия етикети за консервирана котешка храна.Рекламни плакати

или само плакати - различни проекти, реализирани по различно време

Плакати - или постери, както предпочитате... Тук ще поместя няколко плаката за различни изложби, проектирани и реализирани по различно време.Графичен дизайнер, отговорности и личностни качества

или за квалификацията, професията и най-вече наредбите

Графичния дизайнер "изпълнява" куп съществени дейности, на които видно е ще трябва да се посвети отделен пост. "Изпълнението на всички тези дейности с необходимото качество и срокове" - може да се прочете в наредбата за придобиване квалификация по професията "Графичен дизайнер" - "изискват от графичния дизайнер да бъде организиран и отговорен, да има добри умения за комуникация и работа в динамична среда, да владее чужд език, да учи бързо
и да притежава творчески и художествени способности, нестандартно мислене и креативност." Ако при първи прочит на горните редове нищо не смущава, според мен ще е много странно. Ето защо - при това изброяване на отговорности и качества редът би следвало да е тъкмо наобратно. Логично на първо място следва да са качествата, необходими на графичния дизайнер: креативност, творчески и художествени способности, нестандартно мислене. Този списък от качества би могъл и следва да бъде много по-дълъг, но ще се придържам към цитата.За графичен дизайн и Варна

или какво е това "график дизайн"

Наскоро много се посмяхме с колеги - мои приятели - това първо и второ - свършиха ми визитките на които пишеше "graphic design". Ето каква е връзката - смяхме се много, защото във Варна говорят меко - нещо всеизвестно и само във Варна можеш да чуеш "график дизайн" вместо "графичен дизайн" и още повече да го видиш, както се казва "черно на бяло" отпечатано тук-там с буквички на кирилица. Обединихме се около мнението, че за някои граждани във Варна "графичен" е трудно за произнасяне, чува се нещо като "графичин" от техните уста и затова, хайде за по-лесно, да е "график". Решихме, че това вероятно е възможната причина и почти бяхме минали на друга тема, когато някой подхвърли, че е много възможно причината да е друга - да става въпрос за нов вид дизайн - "гр̀афик дизайн", тоест дизайн на гр̀афици - нали се сещате - чертаят се графи и в тях се помества информация.Уеб дизайнер или

. . . за уеб дизайн и 5 "много" важни точки!

С точки - били те само 5 или само 10, но за сметка на това, много важни уеб дизайнер няма да станете нито е необходимо да "...имате предвид /важните точки, разбира се/ преди да се наречете уеб дизайнер" - последното, в кавичките, е цитат на заглавие на кратък материал в един млад и с потенциал да бъде полезен сайт за уеб дизайн - www.web2.bg. Като заглавие, вероятно е search engine friendly, и очевидно stupid friendly - защото всеки средно интелигентен човек обикновено подминава подобни заглавия...