Прах за пране • Седеф •

Вид: опаковка, картон

Година: 1997

Опаковка и логотип

  • Седеф, опаковка
  • Седеф, логотип