Eтикети опаковки

Щандът в модерния магазин не е изложбена конструкция и ако говорим за етикет или опаковка на продукт, ползвайки основно естетически категории рискуваме да изместим фокуса в една много погрешна посока на анализ и оценка. Ето защо аз преследвам по-различен подход когато работя над дизайн на опаковка или етикет. Без да игнорирам и омаловажавам качествената стойност на художествените характеристики, на първо място осмислям функционалните прояви на опаковката в няколко аспекта:

Етикет за консервиран продукт
  • важен комуникационен носител и модерен инструмент за повишаване на продажбите;
  • елемент от криетивната концепция на марката, който въплащава нейните емоционални и рационални свойства, разграничавайки я категорично от конкурентните продукти;
  • синтез на маркетингови свойства и оригинални творчески идеи, гарантиращ лансирането (релансирането) на продукт, стоящ убедително и стабилно на пазара.
Етикети, различни видове
Опаковки, кутия и туба

При липсата на продавач в модерните хипермаркети, в продавач се превръща самият продукт, неговата опаковка или етикет. Те апелират, ангажират вниманието на купувача и би следвало да дават цялата информация, търсена от него. Вероятно тук следва да посочим, че въпреки присъщата ни рационалност, като потребители нерядко се държим малко по-различно. При пазаруване - 30% до 70% от покупките, които правим не са предварително планирани. До 80% от решенията за покупка са емоционално мотивирани и спонтанни, а всеки отделен продукт "разполага" с 10 секунди за да привлече внимание, предизвика интерес, мотивира избор и в крайна сметка убеди, че си струва парите. Функциите на опаковката (етикета) в този кратък времеви отрязък предопределят в най-голяма степен целите и структурата на дизайн-процеса при работата ми над всеки проект.

Печатна реклама

В англоезичния свят обикновено, когато иде реч за реклама в печатни издания, ползват "print" плюс "media" и нещата са в голяма степен ясни. В българския се ползва "печатна реклама" - доста свободно дефиниране ако можем да говорим за терминология и се почва едно изброяване. Печатната реклама обхваща: визитки, бланки, папки, пликове, покани, картички, каталози, брошури, дипляни, листовки, постери, календари, рекламни карета в печатни медии и т.н. - очевидно всичко, продукт на някаква печатна технология - офсетов печат, дигитален печат, сито печат.

За да бъда кратък - без да преповтарям изброеното по горе - работя върху дизайна и съдействам организационно за изработването на всяко едно от посочените изделия, както и на рекламни материали, които са пропуснати като шелфтолкър и уоблър, например.

Печатна реклама, брошури и дипляни
Постер/плакат, 1 Постер/плакат, 2

След като, надявам се, имаме една, поне обща представа, за "печатна реклама" струва ми се важно да отбележа, че в основата на крайният резултат - отпечатаното рекламно изделие - стои онова, което обикновено наричаме "корпоративна идентичност" и предполага мислене и работа в тясно сътрудничество между възложител и дизайнер в процеса на проектиране - етап, предопределящ в най-голяма степен маркетинговите и художествените качества на завършения продукт - независимо дали "обикновена и простичка" визитка или многостраничен каталог.

Лого дизайн. Графичен фирмен стил

Лого дизайн, корпоративен стил, Агрополихим

Първо впечатление - известно е - трудно се прави втори път, а веднъж създадено, положително, както обикновено желаем, отговорността за запазването му е дори по-голяма. Ето защо "corporate identity" - думички, търсещи все още своя точен превод на български - може би, корпоративна идинтичност или графичен фирмен стил - се нарежда днес сред най-важните рекламни, маркетингови и брандинг инструменти.

Ще посоча по-долу, без претенция за изчерпателност, елементите от фирмения стил, предмет на графичния дизайн:

  • Лого
  • Фирмени цветове
  • Фирмен шрифт
  • Дизайн на всички стилообразуващи елементи - в бизнес документацията, в рекламата, POS материали и сувенири.

Сред изброеното първо по ред неслучайно е логото (запазен знак, логотип, емблема, wordmark и т.н.). Графичен знак, концентриращ и демонстриращ всичко, което една фирма, проект или събитие е - философия, принципи, цели. Доброто лого е силно забележимо, лесно се запаметява и разпознава и разбира се - уникално. Както при всички "простички" неща постигането му е достатъчно сложна, и според мен остава най-предизвикателната и интересна, творческа задача. Успешното й решаване е в основата на всичко, което по-късно еволюира в завършен графичен фирмен стил.

Лого, логотип, запазен знак, избрано-01 Лого, логотип, запазен знак, избрано-02 Лого, логотип, запазен знак, избрано-03 Лого, логотип, запазен знак, избрано-04

Уеб дизайн и CMS

уеб дизайн, сайт скрийншот 1 уеб дизайн, сайт скрийншот 2 уеб дизайн, сайт скрийншот 3 уеб дизайн, сайт скрийншот 4 уеб дизайн, сайт скрийншот 5 уеб дизайн, сайт скрийншот 6

След като по различно време, през различни интервали участвах в проекти, ръководени от хора за които графичен дизайн си оставаше нещо крайно неясно, а думички като пропорция и хармония - абсолютна мистерия, бях силно разколебан. Имаше обаче и добри чужди примери, които ме мотивираха. От известно време, с виртуалната група ПРАГ търся предизвикателства, които водят в правилната посока - развитието на технологиите за изграждане на интернет страница дават необходимото ми пространство. Интернет се развива и освен добавяне на съдържание и функции, ни предоставя възможност те да бъдат организирани визуално - по желания от нас начин. Различните гледни точки, правят трудно извеждането на дефиниция

за WEB 2.0, но част от основните му характеристики са:

  • ползването на технологии, позволяващи по-богат потребителски интерфейс;
  • инкорпориране на инструменти, характерни за социалните мрежи;
  • споделяне на информация, използвайки различни WEB услуги

За мен като графичен дизайнер, най-важни остават ползването на отговарящ на стандартите HTML и CSS код и най-вече свободата при диференциране на съдържанието и творческото му интирпретиране при визуализация на екран.

Портфолио - реклама и дизайн. И още...

Остават елементи от моята дейност - една част, важни и значими за мен самия, и друга, сякаш по-интересна за моите клиенти. Първата включва шрифта и колорита - шрифтът остава значимо предизвикателство за всеки графичен дизайнер - в България подобен интерес, дори и сред колегите, е по-скоро изключение. А когато говоря за колорит имам предвид качествата, характера и символиката на цвета, както и прецизната работа при различни технологии на печат и визуализация на екран.

Рекламни сувенири
Шрифтове

Втората част обединява - за да съм кратък, ще изброя - брандиране на автомобили /така се нарича в България/, проекти за широкоформатен цифров печат, табели, различни рекламни продукти и сувенири, изложбени конструкции...

. . . или за многострадалната форма на буквата, колко носи на глупост и тормоз
Калкулация на цена за дизайн на опаковка