Лого дизайн, графичен фирмен стил, корпоративна идентичност

Лого дизайн, запазен знак на “Сакарела” ООД

  • Лого дизайн, запазен знак на “Сакарела” ООД, дизайнер Хр. Великов, 01
  • Лого дизайн, запазен знак на “Сакарела” ООД, дизайнер Хр. Великов, 02
  • Лого дизайн, запазен знак на “Сакарела” ООД, дизайнер Хр. Великов, 03
  • Лого дизайн, запазен знак на “Сакарела” ООД, дизайнер Хр. Великов, 04

Лого дизайн Сакарела

Вид: лого, запазен знак

Година: 2012

Запазен знак на “Сакарела” ООД. Лого дизайн или в известна степен - редизайн на лого. Ако обърнете внимание на едно от изображенията ще забележите първообраза на знака. В новото лого присъстват планинските хълмове - Сакарела е изведено от наименованието на планината Сакар. Запазено е и графичното подчертаване на първата буква, като все пак е търсено по-хармонично и убедително като пропорции съчетаване на формите на буквите. Нова колоритна схема, позволяваща реализация на логото - според медията или необходимостта - с един цвят, три фиксирани цвята и пълноцветен вариант за качествен печат или визуализация на екран.

Тук са представени три основни варианта на логото, изходно изображение, което бе отправна точка при пректирането на запазения знак, една скица . бележеща посоката на търсене и етикет, демонстриращ една от функциите на логото - като търговска марка за продуктите на “Сакарела” ООД - почти всички етапи за един лого дизайн.