Лого дизайн - Запазен знак - Ековижън

  • Логодизайн, Ековижън, 01
  • Логодизайн, Ековижън, 02
  • Дизайн на бланка, визитка, бадж, Ековижън

Ecovision 1995

Вид: лого, корпоративна идентичност

Година: 1995

Лого (запазен знак) за проект на ОЦОСУР, Варна. Окончателният вариант, представен тук не е точно уърдмарк (word mark - лого, изградено само от букви и по-точно от очертанията им), въпреки че комбинирането на букви от 3 различни шрифта е в основата на първоначалните идейни скици, което е видно. Допълнителните графични елементи добавят изобразителна стойност - стилизираното око доминира в общата композиция без да нарушава четивността на краткия надпис изграждащ логото. Графичната идея е подчертана и активизирана от колоритното решение, което добавя и характерни емоционални и смислови послания. Запазеният знак (логото) е базата за графичната идентичност на проект Ecovision - реализация в непълен обем и на малко по-късен етап. Тук са представени отпечатаните: бланка, формат А4; визитка 9 х 5 см и бадж в стандартния за изделието формат.