Красива България - Лого - Лого дизайн

  • Красива България, 2001, лого
  • Красива България, 2001, лого
  • Красива България, 2001, лого
  • Красива България, 2001, табелка
  • Красива България, 2001, табелка
  • Красива България, 2001, скица

Проект "Красива България"

Вид: лого,
корпоративна идентичност

Година: 2001

Лого, лого - варианти, табели, една от първоначалните скици

  • Запазен знак на Проект Красива България, 2001 година, след проведен национален конкурс