Дизайн на рекламен плакат за промоция 1бр. подарък. Дизайн, предпечатна подготовка, цифров печат.

  • Дизайн на рекламен плакат за промоция 1бр. подарък, вертикален
  • Дизайн на рекламен плакат за промоция 1бр. подарък, хоризонтален

Рекламен плакат, промоция

Вид: реклама на мястото на продажба

Година: 2013

Реклама на мястото на продажба, рекламен плакат за промоция - 1бр. подарък. Реално плакатите са два - с еднакво послание и разлика единствено в композицията. Първият промоционален плакат е вертикален, вторият - хоризонтален. На практика, при промоцията, се ползва този вариант, който е по-удачен за експониране в конкретния търговски обект. Дизайн, предпечатна подготовка, цифров печат в малък тираж. Ползвани са два стандартни размера - А2 и А3, съответно вертикален и хоризонтален вариант на плаката.