Опаковка за сладки от полипропилен, дизайн и предпечат

  • Опаковка за сладки, проект, 01
  • Опаковка за сладки, проект, 02
  • Опаковка за сладки, проект, 03
  • Опаковка за сладки от полипропилен, дизайн, завършено изделие, 01
  • Опаковка за сладки от полипропилен, дизайн, завършено изделие, 02
  • Опаковка за сладки, дизайн логотип, 01

Дизайн на опаковка Тарталина

Вид: опаковка от полипропилен

Година: 2003

Проекти, серия опаковки, лого