Опаковка от ламарина, туба 1л, импрегнатор за бетон

  • Дизайн на опаковка. Туба 1л, импрегнатор за бетон-01
  • Дизайн на опаковка, детайл. Туба 1л, импрегнатор за бетон, фрагмент-01
  • Дизайн на опаковка, детайл. Туба 1л, импрегнатор за бетон, фрагмент-02
  • Дизайн на опаковка. Туба 1л, импрегнатор за бетон-02

Опаковка, туба 1л • Lithos •

Вид: опаковка от ламарина - FE

Година: 2010

Дизайн и предпечат на опаковка. Многоцветен печат върху
метална повърхност, туба от ламарина. Представени са две опаковки и отделни детайли.