Дизайн на опаковка за серия месни консерви - пастет - търговска марка Yaneff. Дизайн и предпечат

  • Дизайн на опаковка за пастет в серия месни консерви, 01
  • Дизайн на опаковка за пастет в серия месни консерви, 02
  • Дизайн на опаковка за пастет в серия месни консерви, 03
  • Дизайн на опаковка за пастет в серия месни консерви, 04
  • Дизайн на опаковка за пастет в серия месни консерви, 05 - проект
  • Дизайн на опаковка за пастет в серия месни консерви, 06 - проект

Дизайн на опаковка за пастет

Вид: дизайн на опаковка

Година: 2006

Дизайн на опаковка за серия месни консерви - пастет - търговска марка Yaneff. Стандартна 300 грамова три компонентна ламаринена кутия. Капак тип "изи оупън", плюс капак от пластмаса, функциониращ след отварянето й. Лек спокоен колорит с преобладаващо бяло и малко по-категоричен цветен акцент - декоративния елемент в гама, диференцираща отделните продукти в серията. Фотоколаж, оптимизиран за особеностите на пълноцветен печат върху ламарина, което за съжалени води до лека загуба на нюанс и засилен контраст. Вероятно първите пастети с фотоизображение при подобен тип печат на български производител и амбалаж произвенен в България.

Представени са няколко опаковки пастет в серия месни консерви и два фрагмента в процес на проектиране - почти завършен дизайн на опаковка.