Печатна реклама за Екощит 1994 - Дизайн - Предпечат - Печат

  • Брошура, Еко щит, 1994
  • Рекламен плакат, Еко щит, 1994
  • Рекламна дипляна А4, 2 сгъвки, Еко щит, 1994
  • Рекламни материали, Еко щит, 1994

Печатни материали Екощит 1994

Вид: печатна реклама

Година: 1994

Плакат 50х70 см, брошура А4 и стандартна диплянка А4, хоризонтално с 2 сгъвки. Рекламната диплянка - един цвят, черно. Постерът и кориците на брошурата - 2 цвята - Pantone. Цветоотделки, на лазарен принтер - съответно паус. Печат - едноцветна офсетова машина, разбира се. Дизайнът, замислен и реализиран с много желание, набързо, но вдъхновено - малко "арт" - натурални листа от липа, ръчен чернобял скенер + Micrografx Picture Publisher 5.0 за сканирането и последваща векторизация и обработка в Corel DRAW 4.0. "Примитивни" технологии, но стува ми се, нелош краен резултат. Реклама за екологичен семинар и рекламно изложение. Изглежда такива са били NGO сектора и рекламата през 1994 година. И ако говорим за дизайн и предпечат - също.