Ден на Земята - Плакат - Диплян - Дизайн - Предпечат - Печат

  • Ден на земята, Постер
  • Ден на земята, Диплян А4, 3 сгъвки
  • Ден на земята, Рекламни материали, плакат, диплянка А4

Ден на Земята

Вид: рекламни материали, печатна реклама

Година: 1998

Постер А2, диплян 7,5х21см - А4 с 3 сгъвки