Рекламно каре за публикуване в печатни медии Канал Ком

  • Рекламни карета, преса, Канал Ком, 01
  • Рекламни карета, преса, Канал Ком, 02
  • Рекламни карета, преса, Канал Ком, 03
  • Рекламни карета, преса, Канал Ком, 04

Рекламни карета Канал Ком

Вид: печатна реклама, преса

Година: 1994

Серия рекламни карета за публикуване в печатни медии

  • Награда - Национален конкурс за реклама в пресата 1994 година