ММ Електроникс - Рекламен плакат - Рекламен календар

  • Рекламен плакат, ММ Електроникс,1999
  • Рекламен календар, ММ Електроникс,1999

ММ Електроникс

Вид: печатна реклама

Година: 1998

Рекламен плакат 50 х 70 см, еднолистов рекламен календар 70 х 50 см