Рекламен плакат - Двойникът

  • Рекламен плакат, Двойникът, 2000
  • Рекламен плакат, Двойникът, 2000, детайл

Двойникът

Вид: печатна реклама

Година: 2000

Сравнително "евтин" дизайн и ако за проекта евтин е в кавички, то при реализацията - за предпечат, цветоотделката и при печата - офсет с две мастила - цената е по-ниска. Търсена е ниска цена - и с ползването на сравнително евтина хартия, при голям тираж. Голям тираж - за подобен тип и формат, 70 х 50 см., рекламен плакат. Ниска цена, но без компромиси в провокативността, атрактивността и качеството на графичната композиция, макар и решена в скромен колорит, подчинен на необходимостта изделието да се отпечата с две стандартни при офсетов печат CMYK мастила - черно и циан.

Рекламен плакат 70 х 50 см