Рекламна страница в списание - Картел СМ

  • Рекламна станица в списание - Картел СМ.
  • Рекламна станица в списание - Картел СМ, детайл 1.
  • Рекламна станица в списание - Картел СМ, детайл 2.

Реклама • Картел СМ •

Вид: печатна реклама

Година: 2008

Рекламна страница за публикуване в списание и детайли с акцент на определени нейни елементи. Дизайнът на страницата е подчинен на структура и композиция, позволяващи значителни корекции в размерите ѝ до окончателния формат за печат, плюс отстъпите за рязане. Отделните елементи - апел, текст, изображения са организирани по начин, позволяващ само с корекции на фона страницата да бъде публикувана в списания с различни пропорции и размери. Печат CMYK, като цветовете са оптимизирани за печат с високо качество на репродуциране при различни като възможности офсетови машини и без необходимост от специална предпечатна подготовка.