Флайер А4 /диплян А4/ - Кателиеви

  • Рекламна дипляна А4, Кателиеви. Хр. Великов - дизайнер.
  • Рекламна дипляна А4, Кателиеви, гръб. Хр. Великов - дизайнер.
  • Рекламна дипляна А4, Кателиеви, разгъната. Хр. Великов - дизайнер.

Флайер А4 • Кателиеви •

Вид: флайер, рекламна дипляна

Година: 2008

Рекламна дипляна А4 с една сгъвка, лице, гръб, разгъната