Печатна реклама - диплян

  • Дипляна, ГМО - Невидимата заплаха , 01.
  • Дипляна, ГМО - Невидимата заплаха , 02.
  • Дипляна, ГМО - Невидимата заплаха , 03.
  • Дипляна, ГМО - Невидимата заплаха , 04.

Рекламен диплян
• ГМО - Невидимата заплаха •

Вид: печатна реклама, диплян

Година: 2011

Диплян 10 страници, 4 сгъвки.
Формат: 48 х 21 см.