пубЛичноДизайн на етикети, цени

Няма такива цени

Когато става въпрос за печат на етикети цени, и дизайн на етикети цени, калкулирането им се обуславя от съществените разлики при двата процеса - на изработка в първия случай и на проектиране - във втория. Тези разлики нерядко водят до известно объркване, ето защо говорейки за цени за дизайн на етикет, трябва да имаме предвид...Дизайн на опаковка за котешка храна. Първо логото.

или как един етикет за консерва се превърна в опаковка от полипропилен

Дизайнът на опаковка обикновено е краен резултат на някакво достатъчно конкретно задание. При този проект не е съвсем така. И честно - бях го забравил, затова силно се изненадах когато при едно ровене в едни шкафове открих една папка с доста прилични тестови разпечатки на... серия етикети за консервирана котешка храна.Рекламни плакати

или само плакати - различни проекти, реализирани по различно време

Плакати - или постери, както предпочитате... Тук ще поместя няколко плаката за различни изложби, проектирани и реализирани по различно време.Графичен дизайнер, отговорности и личностни качества

или за квалификацията, професията и най-вече наредбите

Графичния дизайнер "изпълнява" куп съществени дейности, на които видно е ще трябва да се посвети отделен пост. "Изпълнението на всички тези дейности с необходимото качество и срокове" - може да се прочете в наредбата за придобиване квалификация по професията "Графичен дизайнер" - "изискват от графичния дизайнер да бъде организиран и отговорен, да има добри умения за комуникация и работа в динамична среда, да владее чужд език, да учи бързо и да притежава творчески и художествени способности, нестандартно мислене и креативност." Ако при първи прочит на горните редове нищо не смущава, според мен ще е много странно. Ето защо - при това изброяване на отговорности и качества редът би следвало да е тъкмо наобратно. Логично на първо място следва да са качествата, необходими на графичния дизайнер: креативност, творчески и художествени способности, нестандартно мислене. Този списък от качества би могъл и следва да бъде много по-дълъг, но ще се придържам към цитата.Дизайн на опаковка, цени

Калкулация на цена за дизайн на опаковка

Тази страница е с информация за дизайн на опаковка, цени. Ако се интересувате от информация за цени за проектиране или дизайн на етикети, повече може да прочетете тук. Реализирани дизайни на опаковка може да разгледате тук

Цени за дизайн на опаковка: 1-ви вид, 2-ри вид и т.н ... 520 лв., 680 лв., 760 лв. единично изделие или група опаковки за серия продукти. Изброеното дотук прегледно подредено в табличен вид - цени за дизайн на опаковка. Възможно е. Не съм виждал и не ползвам подобна таблица. Подзаглавието - Калкулация на цена за дизайн на опаковка - не е встрани от темата, макар и тази страница да не представлява конкретна ценова оферта.