Дизайн на опаковка, цениКалкулация на цена за дизайн на опаковка

Тази страница е с информация за дизайн на опаковка, цени. Ако се интересувате от информация за цени за проектиране или дизайн на етикети, повече може да прочетете тук. Реализирани дизайни на опаковка може да разгледате тук

Цени за дизайн на опаковка: 1-ви вид, 2-ри вид и т.н ... 520 лв., 680 лв., 760 лв. единично изделие или група опаковки за серия продукти. Изброеното дотук прегледно подредено в табличен вид - цени за дизайн на опаковка. Възможно е. Не съм виждал и не ползвам подобна таблица. Подзаглавието - Калкулация на цена за дизайн на опаковка - не е встрани от темата, макар и тази страница да не представлява конкретна ценова оферта.

Дизайн на опаковка, цени, Таблица 1

Предмет на страницата са факторите и отделните елементи, които са определящи при калкулиране на цена за дизайн на опаковка. За ангажираните хора, нямащи време да четат - страница контакти - можем да "изговорим" цените за дизайн на опаковка експедитивно и по телефон.

Когато става въпрос за изработка на опаковка цени, а не за дизайн на опаковка цени, подобна подредена в таблица информация, спомената по-горе е задължителна. Не е сложно и се борави с конкретни и точни параметри: брой, материали и технология на изработка - картон, метал, пластмаса, фолио и др., плюс довършителни операции и транспортни разходи евентуално. Това са основните елементи, които определят цената за изработка на опаковка. Обща цена за изработка на конкретен брой опаковки или единична цена за 1 бр. опаковка - как е посочено в таблицата или специално направената ценова оферта е въпрос на бизнес практика.

При дизайн на опаковка калкулирането на цена е малко по-абстрактно - боравим с категории, свързани с творческа дейност, която разглеждана дори в границите на ясно структуриран дизайн-процес не е предмет на строга дефиниция. На практика, цени за дизайн на опаковка се калкулират най-лесно по аналогия - за дизайн на опаковка, подобна - като материали и технология - на изработена вече такава, цената би била например 760 лв. или варираща в определени ценови граници. При определянето на цената за дизайн на опаковка влияят класа или ако предпочитате - ценовата група на продукта, задължителните елементи - текстове, графични символи и знаци, изображения - с кои от тях разполагаме, брой първоначални проекти и разликите между тях, брой последващи корекции - набързо се сещам за изброеното. Отделеното време предполагам също има някакви ценови измерения. Технологията на изработка на конкретната опаковка има своето значение при формирането на цената за дизайн, но определено не тя е от основно значение.

Дизайн на опаковка, цени, Таблица 2

Много накратко и набързо, това може да се каже за калкулиране на цена за дизайн на опаковка. Надявам се стават ясни различията при цената за изработка на опаковка и цената за дизайн на опаковка, както и защо не ползвам прегледна, подредена таблица "Дизайн на опаковка цени".