Дизайн на опаковка за котешка храна. Първо логото.или как един етикет за консерва се превърна в опаковка от полипропилен

Дизайнът на опаковка обикновено е краен резултат на някакво достатъчно конкретно задание. При този проект не е съвсем така. И честно - бях го забравил, затова силно се изненадах когато при едно ровене в едни шкафове открих една папка с доста прилични тестови разпечатки на... серия етикети за консервирана котешка храна.

И сега като мисля заданието включваше първо дизайн на търговска марка /логотип/ и второ - проект за серия етикети. За дизайна на етикетите, всъщност - дизайн на опаковка от полипропилен, ще стане дума по-късно, защото както споменах първо по ред бе проектирането на логото.

Лого, търговска марка Princess, скица.

Марката бе "Принцеса" и ето първоначалната скица, която по-късно бе доразвита във финалния вариант на логото. Мисля е видно, че тук има някаква идея за корона от преплетени сърца - сякаш не е много оригинално, но от всички първоначални скици тази сякаш обещаваше при добро графично развитие да доведе до нещо смислено като композиция и послания. Жените обичат котки, а момичетата сърчица - рисуват си ги в тетрадките, както и принцеси.

Лого, търговска марка Princess, вариант.

Един от първите варианти - не е много оптимистичен. Нещо се появява, видно е, но короната е доста грубовата и скучна и още повече линията, която изчертава формите - много лошо намерена като пропорция между тънко и дебело - ако в тази линия има някакъв живот, то той е доста сив и грапав.

Лого, търговска марка Princess.

За да изглежда дизайн процеса лесен и приятен няма да показвам повече варианти, подобни на черната арабеска по-горе, а направо финалното графично решение на логотипа. Търговската марка e намерила своите форми и съдържание.

Лого, търговска марка Princess, червен фон.

Логото бе търсено в позитив и негатив, в различни цветове на надписа и стилизираните изображения за да го видим и по този начин - според цвета на фона, макар и все още съществуващ само като идея - на бъдещия етикет.

С логото или логотипа - както предпочитате - дотук нещата са сравнително избистрени. За дизайна на етикета /опаковката/ за котешка храна - както споменах в самото начало, ще стане дума по-късно, а вече мога да кажа отделно и малко по-подробно.