Рекламни плакатиили само плакати - различни проекти, реализирани по различно време

Плакати - или постери, както предпочитате... Тук ще поместя няколко плаката за различни изложби, проектирани и реализирани по различно време.

Ще проверя функционалност върху която разсъждавам и работя в момента, а и защо да не публикувам няколко плаката.

Плакат за изложба, формат А3

Плакат за изложба със студентски работи, формат А3, реализиран в изключително кратък срок и с изключително скромен бюджет. Въпреки това, или именно поради това, имаме завършен и функциониращ плакат за изложба.